Абонаментна такса на SIM-картите в касовите апарати

2014-01-28 13:50:24

Касовите апарати с дистанционна връзка с НАП, одобрени от Наредба Н-18, имат вграден GPRS модул със SIM-карта, чрез които се осъществява връзката с НАП, посредством мрежата на мобилните оператори. Картите са ограничени по трафик и с тях не може да се осъществяват обаждания, а може само и единствено да се изпраща информация от фискалното устройство към сървъра на НАП и обратно. При генерирането на всеки дневен отчет, той се записва във фискалната памет на фискалното устройство и автоматично се изпраща до сървъра на НАП. Абонаментната такса на SIM-картите в касовите апарати се предплаща само и единствено в сервизните центрове за касови апарати и не може да се заплати в офисите на мобилните оператори. За момента може да се предплати такса за 6 или 12 месеца. При закупуването на нов касов апарат с вграден данъчен терминал, абонамента на неговата SIM-карта е предплатен за една година напред. След изтичането на едногодишния предплатен период, абонаментния договор на SIM-картата трябва да бъде подновен в оторизиран сервиз на фискални устройства. При неподновен договор и неплатена абонаментна такса, SIM-картата се деактивира, връзката между касовия апарат и сървъра на НАП не може да се осъществи и касовият апарат блокира, т.е. не може да работи до повторно реактивиране на SIM-картата. При желание собственикът на фискалното устройство може да смени сервизната фирма, която поддържа касовия апарат и да сключи сервизен договор и да предплати абонаментната такса на SIM-картата в друг сервиз.