Защита на складов софтуер

2014-01-28 13:52:38

Защитата на складовия софтуер “CITY” никога не е била толкова сигурна. Поради зачестилите въпроси от Ваша страна относно сигурността на програмния продукт “CITY”, искаме да уточним удобствата, които предлагаме.

Нуждата от преинсталиране на операционната система или повреда, която може да възникне дори само при един токов удар и ред други проблеми, именно са свързани с притеснения от Ваша страна.

Поради тези причини складовата програма “CITY” е защитена с “донгъл” – малко периферно устройство, което свързваме с компютър, за да се разреши право на ползване на складовия софтуер “CITY”. Донгълът има памет, в която се съхраняват елементи от програмния продукт “CITY”, както и вградено силно кодиране.

Само чрез преместването на донгъла може да регистрирате копие на складовия софтуер “CITY”.

Донгълът е вече неразделна част от складовата програма “CITY”, защото Ви позволява да пререгистрирате програмата за няколко секунди, без необходимостта от допълнителни пароли.

За повече информация може да се обърнете в нашите офиси в Пловдив, Бургас и Девин.