КАСОВ АПАРАТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

2017-04-27 10:43:21

Физически лица, които продават собствена и непреработена продукция в лицензирани стокови борси и пазари са задължени да притежават фискално устройство и да отчитат приходите от продажбите си. Задължението им за това е вменено в наредба Н-18 на Министерство на финансите.Същото изискване се отнася и за физическите лица, които продават собствена продукция в закрити помещения като магазини, складове, тържища или други подобни.
Глобата за неиздаване на касова бележка е от 500 до 2 000 лева. За физически лица, които не са търговци, санкцията за липса на касова бележка е от 100 до 500 лева.

Предлагаме Ви касови апарати за земеделски производители в удобни за Вас варианти.