Ресторанти

CITY Software е СУПТО включено в списъка на НАП - по наредба Н-18 с номер 25 / 18.02.2019 г.

City Bar е  пригоден за бързо обслужване на клиенти в заведения за обществено хранене. Има неограничен брой складове и работни станции, с възможност за трансфер на стоки и пари между тях, покупки, продажби, фактуриране, стокови разписки, следене на плащания, отложени плащания, аванси, както за доставчици така и за клиенти. Има произволен брой стоки с различни цени и  рецепти, както и възможност за различни отстъпки и надбавки. Стоките могат да бъдат продавани по баркод, складов код, име и други.

 

City Bar  поддържа пълна функционалност за работа на обслужващ и управленски персонал. Множество функции, типични за работата на ресторантьора:

 • Доставка и продажба на стоки

 • Неограничен брой оператори със собствен код

 • Ограничаване правата на операторите

 • Отворени, затворени сметки

 • Следене на поръчките по маси

 • Модификатор за рецепти

 • Възможност за поставяне на картинки върху бутоните

 • Възможност за цветова къстамизация и размери на бутоните според разделителната способност на съответния екран

 • Първични счетоводни документи: фактури, стокови разписки, кредитни известия, протоколи за ХЕИ

 • Бонуси, отстъпки

 • Автоматичен паричен отчет на операторите

 • Различни видове справки: задължения на клиенти, наличност на складове, наличност на каси, печалби за произволен период, справки по доставки и фактури за произволен период от време.

City Bar  работи с повечето специализирани устройства на нашия пазар - принтери, фискални устройства, четци за карти, баркод четци.

Постоянното следене на складовите наличности прави програмата незаменим помощник на всеки търговец, който работи с голям брой стоки. Автоматичното осчетоводяване позволява на програмата да облекчи труда както на търговците, така и на счетоводителите. Основно предимство на програмата е възможността за произволна редакция на данните в произволен период.