Складов Софтуер или Търговси Софтуер? СУПТО или софтуер, който не е в списъкът на СУПТО?

2020-11-25 15:20:07

Складов софтуер или търговски софтуер? Въпрос, който чуваме от своите клиенти постоянно. Това е едно и също софтуерно изделие, но с различно наименование. По някога го наричат POS система, фискална система или друго.

По-интересният въпрос е дали избраният софтуер да е СУПТО или да не е включен в списъка на СУПТО. Ако си изберете версия СУПТО, безпорно имате предимство. За сега не е задължително да ползвате такава система, но при проверка от органите на НАП, безпорно имате предимство, пред обект , който не използва софтуер включен в списъка на СУПТО.

Ако имате други съображения и не изберете СУПТО версия, вероятно ще имате повече функционалности.

Затова изборът е ваш!

CITY Software Ver.10   или  CITY Software Ver.20 - отговарят на всяко от  описанията: Складов софтуер, Търговски софтуер, POS система, Фискална система и други.