Специализиран

CITY Software е СУПТО включено в списъка на НАП - по наредба Н-18 с номер 25 / 18.02.2019 г.

City Special е складов софтуер насочен към фирми с голям обем на работа и нестандартни изисквания. Ориентиран е към всички видове бизнес, за които стандартните складово счетоводни софтуерни продукти не могат да изпълнят изискванията. Има неограничен брой складове и работни станции, с възможност за трансфер на стоки и пари между тях, покупки, продажби, фактуриране, стокови разписки, следене на плащания, отложени плащания, аванси, както за доставчици така и за клиенти. Има произволен брой стоки с различни цени, както и възможност за различни отстъпки и надбавки. Стоките могат да бъдат продавани по баркод, складов код, име и други.  Тази версия може да бъде развивана и допълвана по изискване на клиента, за конкретен вид дейност.

City Special поддържа пълна функционалност за работа на обслужващ и управленски персонал. Има множество функции, типични за работата на автомивка:
• Продажба на услуги, стоки и стоки със серийни номера
• Неограничен брой оператори със собствен код
• Ограничаване правата на операторите
• Неограничен брой контрагенти
• Ползване на карти за отстъпки 
• Различни видове бонуси и отстъпки: с твърд процент, точкова система, твърд процент с натрупване
• Различни видове справки: задължения на клиенти, наличност на складове, наличност на каси, печалби за произволен период, справки по доставки и фактури за произволен период от време. 

City Special има множество функции, типични за работата на бижутерско ателие:
 • Доставка и продажба на стоки
 • Неограничен брой оператори със собствен код
 • Ограничаване правата на операторите
 • Продажба на стоки със сериен номер
 • Издаване на гаранционни карти 
 • Създаване и модифициране на етикети
 • Печат на етикети с баркод, с и без теглови щрих
 • Възможност за обмяна на валута и злато (сребро)
 • Различни видове справки: задължения на клиенти, наличност на складове, наличност на каси, печалби за произволен период, справка неуредени сметки  за произволен период от време, справка по сериен номер. 

City Special има множество функции, типични за работата на сервизни фирми:
 • Доставка и продажба на стоки
 • Неограничен брой оператори със собствен код
 • Ограничаване правата на операторите
 • Бонуси, отстъпки
 • Автоматичен паричен отчет на операторите
 • Продажба на стоки със сериен номер
 • Издаване на гаранционни карти 
 • Създаване и модифициране на етикети
 • Печат на етикети с баркод, с и без теглови щрих
 • Първични счетоводни документи: фактури, стокови разписки, кредитни известия, гаранционни карти
 • Водене на разходи
 • Приемане и издаване на ремонти, влагане на части в ремонт
 • Справка по сериен номер, гаранционна карта, период на гаранция.
 • Водене на досиета за касови апарати, издаване на протоколи за демонтаж на фискални памети,свидетелства за регистрация на касови апарати и фискални принтери (касае сервизните организации за касови апарати)
 • Договори за техническо обслужване и ремонт, както и справки за изтичащи договори
 • Различни видове справки: задължения на клиенти, наличност на складове, наличност на каси, печалби за произволен период, справки по доставки и фактури за произволен период от време.

City Special работи с повечето специализирани устройства на нашия пазар - POS принтери, баркод принтери, фискални принтери, касови апарати, четци за карти, баркод четци. 
Постоянното следене на складовите наличности прави програмата незаменим помощник на всеки търговец, който работи с голям брой стоки. Автоматичното осчетоводяване позволява на програмата да облекчи труда както на търговците, така и на счетоводителите. 

City Special може да бъде променяна и доразвивана по желание на нашите клиенти, за да облекчим тяхната работа и за да създадем комфорт и СИГУРНОСТ за управление на бизнеса им.

Екипът на фирма  ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС смята , че е създал лек и приятен  за работа софтуер, с неограничени възможност, защото имаме претенции, че сме една от малкото фирми в страната, която се занимава едновремено със софтуер и хардуер.