Търговски софтуер CITY Software Ver. 20

2020-11-05 14:51:00

След обявяването от министерството  на финансите, за отлагане или пълна отмяна, на частта от наредба Н-18, касаеща СУПТО, ние пускаме на пазара, нова версия - CITY Software Ver. 20. Тази версия на CITY Software е модернизирана и актуализирана от по старите ни версии. Тя притежава всички нововъведения на СУПТО версията, но в нея липсват ограниченията наложени от наредба Н-18.

С двете си модерни версии CITY Software Ver. 10 - СУПТО включена в списъка на НАП с номер 25 и CITY Software Ver. 20 - не отговаряща на ограниченията на Н-18 ние оставяме избор на своите клиенти, за по-лесна работа и по-голяма гъвкавост в съответният бизнес.