Download

City Setup V10 - Складов софтуер CITY Software - V10 - В списъка на СУПТО с номер 25 / 18.02.2019 г. (Zip File)

City Setup - Складов софтуер CITY Software - за бизнес извън НР България или използване извън търговски обекти. Не е в списъка на СУПТО. (Zip File)

Firebird за 32-битов Windows - Система за управление на бази данни. Изисква се при инсталация на складов софтуер CITY на 32-битов Windows

Firebird за 64-битов Windows - Система за управление на бази данни. Изисква се при инсталация на складов софтуер CITY на 64-битов Windows

TeamViewer 14 - Софтуер за отдалечен достъп

AnyDesk - Софтуер за отдалечен достъп

IBExpert Софтуер за администриране на бази данни

 

 

Лицензно Споразумение за City Software: