CITY Web

Цена: 1500.00 лв.
1200.00 лв.

Цените са с вкючен ДДС. 

CITY Software Ver.20 WEB - Най-новата ни версия, която не е в списъка на СУПТО.

Категория: Складов софтуер, Търговски Софтуер, Фискална Система, POS система ( Point of Sale )

City web се използва за управление на мобилни устройства за работа на сервитьори, дилъри, доставчици и други служители, които имат необходимост от безстационарни устройства. С този модул се изгражда уеб сървър, който оперира с глобалната база данни на вашата фирма в реално време. Предимството за вас е, че след това получавате пълна независимост в използването на различни видове мобилни устройства - таблети, смартфони, покет РС и други. По този начин вие сами можете да определите вида на техниката, която да използвате и да не се ограничавате с нашите виждания. След изпълнението на уеб сървъра, вие сами можете да променяте или добавяте отделни мобилни устройства, като за това не е необходимо да доплащате. Единственото условие да можете да използвате дадено мобилно устройство е да има браузър.

 

 

Подобни продукти
0.00 лв.
999.00 лв.
600.00 лв.
1900.00 лв. 1500.00 лв.
360.00 лв.